Til forsiden
 Lykkegaarden
  Til forsiden
  Profil af Lykkegaarden
  Arealpleje af græs og natur
  Kontakt
 
 Produkter
  Lammekød og fårekød
  Lammeskind og fåreskind
 
 Gotlandsk Pelsfår
  Om racen
  Salg af avlsdyr
 
 
 Links
  Himmelskgot.dk
  Gotlam.dk
  Gotlandsheep.dk
  Glerups.dk
  Hjelholts Uldspinderi
  Lykkegaarden på Facebook


Arealpleje med EU tilskud


Formål og resultat

Tilskuddet til pleje af græs- og naturarealer med det formål at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder, har sikret en god naturpleje af ejendommens arealer, idet det har medført at Lykkegaardens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt.

Allerede fra Juni 2013 fik Lykkegaarden tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til indhegning af et ufremkommeligt areal, som ligger ned til Vorning Å.
Arealet er nu et Natura 2000 naturgenopretningsprojekt, hvor det indhegnede areal afgræsses af får og væddere.         Opdateret  Juli 2019
© Lykkegaarden 2013